Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku
Puchalska Iwona, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka

Liczba stron: 306
Oprawa: miękka
Nr katalogowy: 1886234
Czas dostawy: 24h
Cena detaliczna: 30,00 zł


Opis:

Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

„Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to okoliczności jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, jaką stanowią poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się więc wiersze, które przedstawiają rozmaite sytuacje obcowania ze sztuką dźwięków: teksty, w których sytuacja liryczna jest tożsama z sytuacją muzyczną lub też przez nią warunkowana. Praca opiera się na założeniu, że utwory poetyckie, niezależnie od typowego dla nich subiektywnego charakteru, rejestrują pewne fenomeny w sposób porównywalny, a nawet dający się usystematyzować. Proponowana w ramach książki współobecność ujęć literaturoznawczego i muzykologicznego ma na celu stworzenie jak najpełniejszego obrazu kulturowego zaplecza literackich świadectw odbioru muzyki, jako że poetyckie zapisy słuchania, z jednej strony stanowiąc osobny temat w badaniach literaturoznawczych, z drugiej formują specyficzny segment wiedzy o muzyce i o jej funkcjonowaniu we współczesnej kulturze.